กรุงไทย-แอกซ่าฟุตบอลยูธฯ  ได้ 27 เยาวชน  เข้าแคมป์ฝึกกับโค้ชเอไลเซนส์

29 พ.ย. 2020

กรุงไทย-แอกซ่าฟุตบอลยูธฯ  ได้ 27 เยาวชน  เข้าแคมป์ฝึกกับโค้ชเอไลเซนส์

“ KTAXA Know You Can Football Youth (U15) Academy”   โครงการคัดเลือกนักฟุตบอลเยาวชนไทย ที่มีทักษะในกีฬาฟุตบอล เข้าร่วมแคมป์ฝึกระดับสากล กับโค้ช AFC-A-License ที่ ทรู อารีน่า หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ สิ้นสุดการคัดตัว  จากทุกภูมิภาค  ได้   27  แข้งเยาวชน ที่ได้สิทธิเข้าร่วมโครงการ  โดยการจัดอบรมแบบเข้มข้น จะมีขึ้นมีนาคม 64

โครงการ “KTAXA Know You Can Football Youth (U15) Academy” โดย บริษัท  กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต   จำกัด ( มหาชน )   ซึ่งเป็นการคัดเลือกเยาวชนไทย ที่มีทักษะในกีฬาฟุตบอล เข้าร่วมแคมป์ฝึกฟุตบอลระดับสากลกับกโค้ช AFC-A-License ที่ ทรู อารีน่า หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และรับทุนการศึกษาคนละ 5,000 บาท โดยวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน   เป็นการคัดเลือกโซนภาคกลาง จัดขึ้นที่สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  มีเยาวช นชาย และหญิง อายุ 13-16 ปี (เกิดระหว่าง 1 ม.ค. 2548-31 ธ.ค. 2550 หรือ ค.ศ. 2005-2007) ร่วมคัดตัวกว่า 400 คน โดยมี  ภควิภา เจริญตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายลูกค้า บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ฯ เป็นประธานในงาน

สำหรับขั้นตอนการคัดเลือกแบ่งออกเป็น 2 ช่วง  โดยช่วงเช้าเป็นการทดสอบทักษะพื้นฐานทั่วไป รวมถึงความสามารถเฉพาะตัว  เพื่อหาผู้ที่เหมาะสม    ที่จะเข้าสู่โปรแกรมคัดตัวในช่วงบ่าย ขณะที่ช่วงบ่ายจะเป็นการทดสอบการเล่นเป็นทีม และความเข้าใจในเกม ซึ่งจะเป็นกระบวนการสุดท้าย ก่อนจะมีการประกาศรายชื่อเยาวชนตัวแทนภาคกลาง  ทั้งนี้รายชื่อเยาวชนที่ผ่านการคัดตัวเข้าสู่รอบสุดท้ายทุกภาค ประกอบด้วย

  • ภาคเหนือ 1. ดวงพร พรหมเทพ 2. นันทิพัฒน์ เมืองมา 3. ญาณกิตติ์ กิติ 4. นัฐวัฒน์ ดีพิชัย  5. ณัฐนันท์ ทะโป  6. กรวิชญ์ มูมะหะหมัดซอและ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1. จักรภัทร พันธไชย 2. พีรนันท์ บัวไข 3. สรวิชญ์ วรามิตร   4. วณัฐนันท์ จันทะสอน  5. ปุณณวิช บัณฑิตวงศ์ 6. ศุภลักษณ์ บุตรสามาลี 7. ธนกฤต อุทรักษ์
  • ภาคกลาง 1. สุเมธ วัฒนมะโน 2. ราชานนท์ ที่หัวช้าง 3. วรรณศักดิ์ รักษางาม 4. สิทธิพล จำปาเรือง ทีปต์ แสงนวล 6. พสุมนต์ ภักดี 7. จารุพงศ์ บังชุม
  • ภาคใต้ 1. ปรวัฒน์ พลถนอม 2. เกียรติศักดิ์ ชมอินทร์  3. เดชฤทธิ์ โชติชุติไพศาล 4. พงษ์สพัฒน์ อยู่ทอง  5. เสฏฐวุฒิ ฝาระมี  6. ณัฐฌาราช คำแก้ว  7. วีรภัทร แก้วภักดี

สำหรับเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกทั้ง 27 คน  จะได้รับทุนการศึกษา   และการเข้าแคมป์ฝึกซ้อมฟุตบอลระดับสากลกับ โค้ช    ระดับ  AFC-A-License เป็นเวลา 1 สัปดาห์ ที่ ทรู อารีน่า หัวหิน อ.หัวหิน ซึ่งจะเกิดขึ้นในเดือนมีนาคม 2564

ภควิภา เจริญตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายลูกค้า บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต   จำกัด  ( มหาชน)  เปิดเผยว่า  ขอแสดงความยินดีกับเยาวชนทั้ง 27 คน  จากแต่ละภูมิภาค ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าสู่แคมป์ฝึกฟุตบอลภายใต้โครงการ “KTAXA Know You Can Football Youth (U15) Academy” ทั้งนี้โครงการ “KTAXA Know You Can Football Youth (U-15) Academy” ที่บริษัทฯ จัดขึ้น   ต้องการให้เป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับทักษะนักฟุตบอลเยาวชนไทย สู่มาตรฐานระดับโลก และสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการมีสุขภาพที่ดี ผ่านการออกกำลังกาย เป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับการเป็นพันธมิตรหลัก อย่างเป็นทางการของสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูล    เป้าหมายเพื่อร่วมสร้างพลังกายพลังใจ ความเชื่อมั่นในตนเอง ว่าทุกคนทำได้ หรือ “Know You Can”   ซึ่งบริษัทฯ พร้อมที่จะสนับสนุน ความเชื่อมั่นของเยาวชนไทย และมอบโอกาสในการพัฒนาทักษะฟุตบอล เพื่อให้เยาวชนไทย ก้าวเดินไปตามความฝันได้สำเร็จ

RELATED NEWS