logo-heading

ตามที่ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้นำทีมชาติไทย ออกไปจัดแข่งขันในจังหวัดต่างๆ เพื่อเป้าหมายเกิดการพัฒนาในด้านศักยภาพการจัดการกีฬา ยกระดับสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวก ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา กระตุ้นเศรษฐกิจ สังคม และความภาคภูมิใจในการจัดกิจกรรมที่แต่ละจังหวัดจัดขึ้นมา หลังจากประสบความสำเร็จอย่างยิ่งที่จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดเชียงใหม่

ในการนี้ สมาคมฯ มีแผนจัดการแข่งขันฟุตบอลตามปฏิทิน ฟีฟ่า เดย์ 2 ช่วง ระหว่างวันที่ 20-28 มีนาคม 2566 และระหว่างวันที่ 12-20 มิถุนายน 2566 โดยจังหวัดใดที่มีความพร้อมพื้นฐานตามเกณฑ์ต่างๆ ของแมตช์นานาชาติ ที่พร้อมจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอล International ‘A’ Match สามารถส่งเอกสารยื่นความจำนง มายังสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ หรือ email ได้ที่ [email protected] ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565

สำหรับ หลักเกณฑ์พื้นฐานต่างๆ ของการจัดแมตช์การแข่งขันระดับนานาชาติ ประกอบด้วย

1. สนามแข่งขัน (พื้นสนามแข่งขัน, พื้นที่จัดการแข่งขัน, ห้องสำหรับใช้งานและอื่นๆ)

- สนามแข่งขันอย่างน้อย 1 สนาม
- พื้นสนามแข่งขันและพื้นที่เขตเทคนิคจะต้องเป็นไปตาม Law of the Game
- พื้นที่จัดการแข่งขันจะต้องเป็นไปตามที่ฝ่ายจัดการแข่งขันและกิจกรรม สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์กำหนด
o ห้องพักนักกีฬา อย่างน้อย 2 ห้อง
o ห้องพักผู้ตัดสิน อย่างน้อย 1 ห้อง
o ห้องทำงานเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน สมาคมฯ
o ห้องทำงานสื่อมวลชน, พื้นที่ทำงานสื่อมวลชน, ห้องแถลงข่าว, มิกซ์โซน
o ระบบอินเตอร์เน็ต
o เครื่องใช้สำนักงาน
o สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการแพทย์ (รถพยาบาล, ห้องพยาบาล, อุปกรณ์ปฐมพยาบาลและรักษา และห้องตรวจสารกระตุ้น)
o พื้นที่รับรองแขก VIP
o พื้นที่สำหรับผู้ชม

- จะต้องจัดเตรียมอาหารว่าง ผลไม้และเครื่องดื่ม ไว้ภายในห้องพักผู้ตัดสินในวันแข่งขัน
- จะต้องจัดเตรียมเครื่องสูบลมไฟฟ้าไว้ในห้องพักผู้ตัดสินอย่างน้อย 1 ชุด
- จะต้องจะเตรียมป้ายเปลี่ยนตัวนักกีฬาไว้ในห้องพักผู้ตัดสินอย่างน้อย 2 ชุด
- ไฟส่องสว่างจะต้องมีค่าความสว่างเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 1,400 ลักซ์
- จะต้องจัดเตรียมเครื่องสำรองไฟไว้กรณีเกิดเหตุขัดข้อง

2. สนามฝึกซ้อม

- มีสนามฝึกซ้อมไม่น้อยกว่า 2 สนาม
- สนามฝึกซ้อมจะต้องเป็นไปตาม Law of the Game
- สนามฝึกซ้อมแต่ละสนามมีสิ่งอำนวยความสะดวก ดังนี้
o มีเสาประตูที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ อย่างน้อย 1 ชุด
o มีห้องน้ำและห้องสุขาภายในบริเวณสนามฝึกซ้อม
o จัดเตรียมรถพยาบาลพร้อมเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 1 คัน
o มีระบบความปลอดภัยเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกเข้ามาได้

3. โรงแรมที่พัก

- โรงแรมสำหรับทีม (4-5 ดาว)
o ห้องพักแบบคู่ 13 ห้อง, ห้องพักแบบเดี่ยว 9 ห้อง, ห้องรักษา (ห้องแบบคู่) 1 ห้อง และห้องเก็บอุปกรณ์ (ห้องเปล่า) 1 ห้อง
o ห้องประชุม อย่างน้อย 1 ห้อง (สามารถใช้ได้อย่างน้อย 2 ครั้งต่อวัน)
• ห้องประชุมจะต้องมี Projector พร้อมสาย HDMI พร้อมใช้งาน
• จะต้องจัดเตรียมกระดาน Flip Chart ไว้ในห้อง
o อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ 3 มื้อต่อวัน และสามารถทำอาหารฮาลาลได้
o บริการซักผ้า 6 ชิ้นต่อคนต่อวัน
o จัดเตรียมน้ำดื่ม 6 ลิตร ต่อคนต่อวัน

- โรงแรมสำหรับเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันและผู้ตัดสิน (4-5 ดาว หรือ เทียบเท่า)
o ห้องพักแบบเดี่ยวอย่างน้อย 4 ห้อง, ห้องพักแบบคู่อย่างน้อย 10 ห้อง
o ห้องประชุม อย่างน้อย 1 ห้อง (สามารถใช้ได้อย่างน้อย 2 ครั้งต่อวัน)
• ห้องประชุมจะต้องมี Projector พร้อมสาย HDMI พร้อมใช้งาน
• จะต้องจัดเตรียมกระดาน Flip Chart ไว้ในห้อง
o ห้องทำงานสำหรับเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน (ถ้ามี)
o อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ 3 มื้อต่อวัน และสามารถทำอาหารฮาลาลได้
o บริการซักผ้า 6 ชิ้นต่อคนต่อวัน
o จัดเตรียมน้ำดื่ม 6 ลิตร ต่อคนต่อวัน

4. การเดินทาง

- สำหรับทีม
o รถบัสปรับอากาศ 45 ที่นั่ง อย่างน้อย 1 คัน
o รถตู้ปรับอากาศ 7 ที่นั่ง อย่างน้อย 1 คัน
o รถบรรทุกที่สามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 2 ตัน อย่างน้อย 1 คัน (สำหรับวันเดินทางถึง, วันเดินทางกลับ และวันแข่งขัน)
- สำหรับเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน
o รถตู้ปรับอากาศ 7 ที่นั่ง อย่างน้อย 1 คัน
o รถตู้ปรับอากาศ 7 ที่นั่งสำหรับเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน อย่างน้อย 4 คัน

5. อุปกรณ์สื่อสาร

- จัดเตรียมวิทยุสื่อสารแบบดิจิตอล อย่างน้อย 20 เครื่อง สำหรับใช้ตั้งแต่วันก่อนแข่งขัน 2 วัน จนถึงวันแข่งขัน

6. การอำนวยความสะดวกที่สนามบิน

- เจ้าภาพจะต้องอำนวยความสะดวกด้านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรให้แก่ทีมและผู้ตัดสินต่างชาติที่สนามบินในวันที่เดินทางถึงและวันเดินทางกลับ

7. เจ้าหน้าที่ดูแลทีมและผู้ตัดสิน (เลซอง)

- จะต้องจัดเตรียมเจ้าหน้าที่สำหรับดูแลทีม ทีมละ 1 คน โดยจะต้องพูดภาษาอังกฤษได้ จะต้องอยู่กับทีมตลอดช่วงการแข่งขัน สามารถประสานงานและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
- จะต้องจัดเตรียมเจ้าหน้าที่สำหรับดูแลคณะผู้ตัดสิน อย่างน้อย 1 คนโดยจะต้องพูดภาษาอังกฤษได้ สามารถประสานงานและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

ช่องทางการติดต่อสอบถาม

หากมีคำถามที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ รายละเอียดข้อมูลข้างต้นสามารถติดต่อได้ที่ :
ฝ่ายจัดการแข่งขันและกิจกรรม สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
[email protected]
02-011-7177 ต่อ 115

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมของ ขอบสนาม
logoline