background-defaultbackground-default
logo-pwa

เพิ่ม Khobsanam

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด

สมาคมฯ และไทยลีก ชี้แจงความคืบหน้า ในการเข้าประชุมร่วมกับ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ถึงกรณีที่นักฟุตบอลต่างชาติจะเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามมาตรการรัฐและสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ไพฤทธิ์ ต้านไพรี หัวหน้าฝ่ายควบคุมการแข่งขัน บริษัท ไทยลีก จำกัด และ ประณัย จันทร์แจ่มแสง เจ้าหน้าที่ประสานงาน สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ได้พูดคุยกับ ศบค. ถึงวิธีการที่นักฟุตบอลและเจ้าหน้าที่ทีมต่างชาติ จะเดินทางเข้ามายังประเทศไทย รวมถึงเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการเข้าประเทศ และสถานที่ในการกักตัว หลังจากที่ก่อนหน้านี้ทางสมาคมฯ ได้ทำการการรวบรวมรายชื่อนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ต่างชาติที่จะเข้ามายังประเทศไทยจากสโมสรลีกอาชีพทุกระดับเพื่อส่งต่อให้หน่วยงานรัฐ ทั้งนี้ในที่ประชุม กระทรวงการต่างประเทศแจ้งว่าได้รับรายชื่อดังกล่าวจากสมาคมฯ เป็นที่เรียบร้อย พร้อมกับได้ส่งต่อรายชื่อไปยังสถานทูตและสถานกงสุลไทยประจำประเทศต่างๆ ได้รับทราบ เพื่อให้นักกีฬา/เจ้าหน้าที่ทีมต่างชาติ สามารถเข้าไปติดต่อทำเรื่องเข้าประเทศต่อไป ในส่วนของใบอนุญาตทำงาน กระทรวงการต่างประเทศรับทราบแล้วว่านักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมต่างชาติเหล่านี้มีความประสงค์จะเข้ามาทำงานจริง ดังนั้นจึงสามารถยื่นเรื่องกับทางสถานทูตไทย/สถานกงสุลไทยได้ทันที อย่างไรก็ดี ทางสมาคมฯ จะสอบถามไปยังกระทรวงการต่างประเทศอีกครั้ง ในวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคมนี้ ว่า ทางกระทรวงฯ ได้แจ้งไปยังสถานทูตไทย/สถานกงสุลไทย ด้วยวิธีใด และจะมีเอกสารใดเพิ่มเติมที่นักกีฬา/เจ้าหน้าที่ทีมต่างชาติจำเป็นต้องเตรียมอีกหรือไม่ หลังจากนี้ ทางสมาคมฯ จะทำหนังสือแจ้งรายชื่อนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ทีมต่างชาติจำนวน 87 คน (ประกอบด้วย ฟุตบอล 76 คน และ ฟุตซอล 11 คน) ยื่นไปทางกระทรวงแรงงานอีกครั้ง เพื่อแจ้งให้ทราบว่าบุคคลเหล่านี้มีความประสงค์จะขอใบอนุญาตทำงานด้วย ทั้งนี้กระบวนการที่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมต่างชาติจำเป็นต้องปฏิบัติมีดังนี้ - ติดต่อกับสถานทูต/สถานกงสุลไทย เพื่อขอรับการตรวจลงตรา (วีซ่า) และขอหนังสือรับรองเข้าประเทศ (Certificate of Entry - COE) ซึ่งเอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่าและ COE ได้แก่ หนังสือเดินทาง, ใบอนุญาตทำงาน (ถ้ามี) และ ประกันสุขภาพที่ครอบคลุมการรักษาโรคโควิด-19 วงเงินไม่น้อยกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ - เมื่อได้รับวีซ่าและ COE สถานทูต/สถานกงสุลไทย จะช่วยให้ข้อมูลเกี่ยวกับเที่ยวบินกลับไทย ซึ่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมต่างชาติสามารถนำไปเป็นข้อมูลประกอบเพื่อดำเนินการจองโครงการพื้นที่ควบคุมโรคแห่งรัฐทางเลือก 14 วัน (Alternative State Quarantine - ASQ) โดยเบื้องต้นสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ https://www.hsscovid.com/ - ทั้งนี้นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ต่างชาติที่ประสงค์กลับไทย สามารถติดต่อสถานทูต/สถานกงสุลไทย ได้ทั้งทางโทรศัพท์และอีเมล์ตามข้อมูลเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ https://www.thaiembassy.org/main/ ซึ่งกระบวนการต่างๆ อาจมีรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของรัฐบาลในแต่ละประเทศ - สำหรับเอกสารที่ใช้ในการยื่น ณ สนามบิน ประกอบด้วย ใบรับรองแพทย์ประเภท Fit to Fly และใบรับรองแพทย์ ซึ่งเป็นหลักฐานว่าบุคคลที่เดินทางเข้ามาในประเทศ ไม่มีเชื้อโควิด-19 ในช่วงระยะเวลา 72 ชม.ก่อนเดินทาง - นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ จะต้องติดต่อกับสถานทูตไทย หรือ สถานกงสุลไทย ที่อยู่ใกล้เคียงและมีอำนาจในการดูแลประเทศเหล่านั้น ขณะที่ สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ไม่สามารถดำเนินการออกวีซ่าและ COE ได้ - สำหรับนักกีฬาที่จะเข้าประเทศจาก สปป.ลาว อาจจะต้องเดินทางเข้าประเทศผ่านทางชายแดน จ.หนองคาย เนื่องจากขณะนี้ยังไม่มีข้อมูล ในเรื่องของเที่ยวบินที่จะเข้ามาไทย อีกทั้งเพื่อความสะดวกในการจัดหาสถานที่ ASQ    
logoline