สมาคมว่ายน้ำฯเลื่อนทุกกิจกรรมสกัด”โควิด-19”แพร่ระบาด

21 มี.ค. 2020

สมาคมว่ายน้ำฯเลื่อนทุกกิจกรรมสกัด”โควิด-19”แพร่ระบาด

สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย  ตัดสินใจเลื่อนกิจกรรมทุกประเภท  ที่กำหนดปฏิทินเอาไว้ระหว่าง มี.ค. – มิ.ย.   ออกไปแบบไม่มีกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส “โควิด-19”

สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ได้ออกแถลงการณ์มีเนื้อหาว่า“ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ให้งดจัดกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมาก และเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ หรือ ”โควิด-19 “ รวมถึงการจัดการแข่งขันกีฬา ขณะเดียวกันสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ได้รับการประสานจากการกีฬาแห่งประเทศไทย ,กระทรวงการท่องเที่ยวกีฬา ขอความร่วมมือให้งด หรือเลื่อนการจัดการแข่งขันกีฬาในช่วงนี้อีกทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ก็ได้ออกมาตรการในการป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสโควิด – 19   โดยปิดสระว่ายน้ำทั่วประเทศ เป็นเหตุให้นักกีฬา ผู้ฝึกสอน สโมสรสมาชิก ไม่สามารถทำการฝึกซ้อมได้ในช่วงนี้ รวมถึงรายการแข่งขันสำคัญรายการต่าง ๆ ในต่างประเทศ ก็ได้มีการประกาศเลื่อนการแข่งขันออกไปแล้วทั้งสิ้น

ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  และให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล จึงขอเลื่อนการจัดกิจกรรม การจัดแข่งขันกีฬา การอบรม การประชุม และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมฝึกซ้อมแข่งขันในรายการต่างประเทศ  ที่วางแผนจะดำเนินการในช่วงระหว่างมีนาคม-มิถุนายน    ออกไปก่อน จนสถานการณ์จะคลี่คลาย”

สำหรับการออกประกาศดังกล่าว  ทำให้การแข่งขันว่ายน้ำภายในประเทศ  ทั้งการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี   ที่กำหนดแข่งขันระหว่าง วันที่ 26 เมษายน-1 พฤษภาคม  ที่ ศูนย์กีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ สมุทรปราการ และ การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำมาราธอนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย สนามที่ 1 ประจำปี  ที่กำหนดแข่งขันใน วันที่ 10 พฤษภาคม  ที่ หาดบ้านอำเภอ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด

 

 

RELATED NEWS