ก่อนได้ นายก ส.บอล คนใหม่!! ย้อนดูทำเนียบ 17 ประมุขบอลไทย

ก่อนได้ นายก ส.บอล คนใหม่!! ย้อนดูทำเนียบ 17 ประมุขบอลไทย

เช็กทำเนียบรายชื่อนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 17 ท่านด้วยกัน ก่อนเราจะได้นายก ส.บอลคนใหม่ จะเป็นคนที่ 18 หรือ คนที่ 17 ดำรงตำแหน่งอีกสมัย รอติดตามกัน

เพื่อเป็นการเรียกน้ำย่อยก่อนการเลือกตั้งนากสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ที่จะมีขึ้นในช่วง 13.00 น. วันนี้ (12 ก.พ.63) ซึ่งจะแล้วเสร็จหลังเวลาประมาณ 15.00 น. และเราน่าจะได้นายกสมาคมฯ คนใหม่ไม่เกิน 17.00 น. ถ้าทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และก่อนจะได้นายก ส.บอล คนต่อไป เราไปย้อนดูทำเนียบประมุขบอลไทยกันว่า 17 ท่านที่ผ่านมา มีใครกันบ้าง

1. เจ้าพระยารามราฆพ (หม่อมหลวงเฟื้อ พึ่งบุญ) – (พ.ศ. 2459 – พ.ศ. 2462)
2. หม่อมเจ้าชัชวลิต เกษมสันต์ (พ.ศ. 2462 – พ.ศ. 2465)
3. พระยานเรนทรราชา (หม่อมหลวงอุรา คเนจร) – (พ.ศ. 2465 – พ.ศ. 2468)
4. พระยาอนิรุทธเทวา (หม่อมหลวงฟื้น พึ่งบุญ) – (พ.ศ. 2468 – พ.ศ. 2471)
5. พระเจริญวิศวกรรม (เจริญ เชนะกุล) – (พ.ศ. 2471 – พ.ศ. 2474)
6. พระยาวิเศษศุภวัตร (เทศสุนทร กาญจนศัพท์) – (พ.ศ. 2474 – พ.ศ. 2477)
7. หม่อมเจ้าสมาคม กิติยากร (พ.ศ. 2477 – พ.ศ. 2481)
8. พลเรือตรี หลวงเจียรกลการ (เจียม เจียรกุล) – (พ.ศ. 2496 – พ.ศ. 2498)
9. พลโท เผชิญ นิมิบุตร (พ.ศ. 2498 – พ.ศ. 2499)
10. พลเอก จำเป็น จารุเสถียร (พ.ศ. 2503 – พ.ศ. 2504)
11. พลตำรวจโท ต่อศักดิ์ ยมนาค (พ.ศ. 2504 – พ.ศ. 2516)
12. นายประชุม รัตนเพียร (พ.ศ. 2519 – พ.ศ. 2520)
13. พันเอก อนุ รมยานนท์ (พ.ศ. 2518 – พ.ศ. 2519) และ (พ.ศ. 2521 – พ.ศ. 2531)
14. พลตำรวจโท ชลอ เกิดเทศ (พ.ศ. 2531 – พ.ศ. 2538)
15. นายวิจิตร เกตุแก้ว (พ.ศ. 2538 – พ.ศ. 2550)
16. นายวรวีร์ มะกูดี (พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2558)
17. พลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน

RELATED NEWS