สมาคมกีฬาว่ายน้ำฯ ถกคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี

สมาคมกีฬาว่ายน้ำฯ ถกคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี

 

 

 

 

 

 

ที่โรงแรมบางกอก อินเตอร์เพลส กรุงเทพมหานคร พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล อุปนายกสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ฝ่ายบริหาร ได้เป็นประธานในการประชุม  เพื่อทำแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2562  ของสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย  เพื่อให้ทุกฝ่ายได้มีแผนการดำเนินงานที่เป็นไปตามนโยบายและสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหาร ด้านการพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ด้านขวัญกำลังใจของบุคลากรกีฬา และด้านความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ

 

ทั้งนี้ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบัน ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ทางสมาคมกีฬาว่ายน้ำฯตระหนักและเห็นความสำคัญถึงการปรับปรุงและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ให้ทันต่อสถานการณ์ จึงได้เชิญบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมกันกำหนดแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2562 เพื่อนำไปพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ   ต่อยอดต่อการสร้างชื่อเสียงให้กับสมาคมกีฬาว่ายน้ำ  สำหรับการประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์  ของสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 พ.ย.    ซึ่วแผนดังกล่าวจะนำมาใช้เป็นยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อน การพัฒนาในงานของสมาคม ฯ ระหว่างปี 2563 ไปจนถึง 2567

ภาพ  โดย สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย

 

 

 

 

 

 

 

RELATED NEWS