สมาคมฯ ร่วมกับ ปตท. จัดอบรมโค้ชหลักสูตรเบื้องต้น ครั้งที่ 45/2562 ที่ เชียงราย

18 พ.ย. 2019

สมาคมฯ ร่วมกับ ปตท. จัดอบรมโค้ชหลักสูตรเบื้องต้น ครั้งที่ 45/2562 ที่ เชียงราย

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมซาลอน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 จังหวัดเชียงราย สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดพิธีเปิดการอบรมผู้ฝึกสอนหลักสูตร FA Thailand Introductory Course by PTT ครั้งที่ 45 ประจำปี 2562 ขึ้น

ภายในพิธีเปิดการอบรม นำโดย นายพลวัฒน์ ปริญญาเจริญกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 พร้อมด้วยนายประหยัชว์ สุตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายอัคถภรณ์ ชลิตาภรณ์ วิทยากรหลัก, สิบเอกวีรยุทธ์  บินอับดุลเลาะมาน วิทยากรผู้ช่วย พร้อมด้วย ผู้เข้าอบรมจำนวน 30 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. นายธนภัทร โชครวย
2. นายชนธวัช วงศ์ษา
3. นายสัตยา กุลดี
4. นายณภัทร รัตนแพทย์
5. นายธีระ มานะรวยสมบัติ
6. นายกฤตพัฒน์ ปานเอม
7. นายพุฒิพงศ์ บรรทัดจันทร์
8. นายญาณวุฒิ ภูวดลวีรกุล
9. นายภัทรพล พลเสน
10. นายบุญญฤทธิ์ ธรรมดา
11. นายภานุมาศ พันธ์จันทร์
12. นายยุทธชัย สวนดับภัย
13. นายคมสัน ขวัญเรือน
14. นายภีรวิชญ์  ศาลาน้อย
15. นายจิรายุ สิริโสพน
16. นายณัฐดนัย นักค้า
17. นายสันติภาพ ศิริ
18. นายวัชระ  เกรียมรัมย์
19. นายชวณัฎฐ์ พุทธรักษา
20. นายณัฐวุฒิ ศรีพนา
21. นายธนัช จิระภัคชลากร
22. นายศุทธิมัต ติ๊บบรรหาร
23. นายพิชิต แสงศรีจันทร์
24. นายภูกฤษ ลีลานุตเกษม
25. นายสุมน บุญเพ็ง
26. นายอารักษ์ ภาคกินนร
27. นายภานุวัฒน์ ขัติใจวงค์
28. นายดวงแก้ว ดวงตะวัน
29. นายณัฐพงษ์ เหลี่ยมกุมาร
30. นายวิโรจน์ หลักคำ

อนึ่ง หลักสูตร FA Thailand Introductory ถือเป็นหลักสูตรเบื้องต้นสำหรับคนที่ต้องการเป็นผู้ฝึกสอน โดยไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายในการอบรม ซึ่งหัวข้อหลักของการฝึกอบรม ประกอบไปด้วย การพัฒนาเยาวชน, เทคนิคการเล่นฟุตบอลในแต่ละส่วน, การจัดการแข่งขัน, ฟุตบอลรากหญ้า, การสื่อสารระหว่างผู้ฝึกสอนกับนักกีฬา และคอนเซ็ปต์ไทยแลนด์ เวย์ ซึ่งจะใช้เวลาเรียนทั้งหมด 6 วัน

สำหรับวันแรกได้มีการอบรมภาคทฤษฎีในหัวข้อ คุณลักษณะของโค้ช และเริ่มการสอนภาคปฏิบัติ ในหัวข้อการอบอุ่นร่างกาย, ความคล่องตัว, ความเร็ว และทักษะการเลี้ยงบอล โดยการอบรมหลักสูตร FA Thailand Introductory Course ครั้งนี้ จะจัดขึ้นจนถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมจะสามารถส่งชื่อเข้าสมัครอบรมผู้ฝึกสอน หลักสูตร AFC ‘C’ Coaching Certificate Course ได้ต่อไป

RELATED NEWS