มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร เจ้าภาพ “ราชมงคลอีสานเกมส์ ครั้งที่ 37

09 ธ.ค. 2019

มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร เจ้าภาพ “ราชมงคลอีสานเกมส์ ครั้งที่ 37

วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม    ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน( มทร.อีสาน)   จ.สกลนคร  ได้เป็นประธาน เปิดการแข่งขัน   กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน “ราชมงคลอีสานเกมส์ ครั้งที่ 37”   ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของเหล่านักกีฬา มทร.อีสาน ศูนย์กลางนครราชสีมา  วิทยาเขตสุรินทร์  วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้  วิทยาเขตขอนแก่น และวิทยาเขตสกลนคร     โดยมีกำหนดจัดการแข่งขันระหว่าง 8-11 ธันวาคม 2562 ณ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

ทั้งนี้ การจัดการแข่งกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ถือเป็นกิจกรรมหลักกิจกรรมหนึ่งที่มุ่งส่งเสริม  พัฒนาให้นักศึกษาได้บรรลุเจตนารมณ์ข้างต้นและเพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงประโยชน์และคุณค่าของการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา เพื่อให้การกีฬาเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต โดยได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน ในโอกาสจัดการแข่งขันกีฬา”ราชมงคลอีสานเกมส์ ครั้งที่ 37″ ประจำปีการศึกษา 2562 ยังมีพิธีมอบโล่ให้กับผู้สนับสนุนการแข่งขันกีฬา ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม ผู้ฝึกสอนดาวรุ่ง และผู้ออกแบบมาสคอต ประจำการแข่งขันราชมงคลอีสานเกมส์ ครั้งที่ 37 อีกด้วย

 

 

 

RELATED NEWS