มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติผนึกศูนย์ฝึกโค้ชฟุตบอลเมืองไทย เล็งจัดอบรมโค้ชฟุตบอลหลักสูตร  Pre B Blicence

20 มี.ค. 2020

มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติผนึกศูนย์ฝึกโค้ชฟุตบอลเมืองไทย เล็งจัดอบรมโค้ชฟุตบอลหลักสูตร  Pre B Blicence

มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตลำปาง  จังหวัดลำปาง  ร่วมกับศูนย์ฝึกโค้ชฟุตบอลเมืองไทย จังหวัดพิษณุโลก  จะจัดการอบรมให้กับโค้ชฟุตบอล   ในหลักสูตร  “ Pre B Blicence”   ที่จะเป็นการสร้างพื้นฐานความรู้ให้กับผู้ที่จะพัฒนาตัวเอง เพื่อยกระดับความรู้จาก  จาก C licence   สู่     B licence   โดยการจัดอบรมดังกล่าว  จะมีขึ้นระหว่างวันเสาร์ที่9  จนถึงวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตลำปาง  จังหวัดลำปาง    จำกัดผู้เข้าอบรม 30 ค น  ผู้ที่ผ่านการอบรม  จะได้รับวุฒิบัตรรับรอง จาก มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตลำปาง ส่วนความรู้จากการอบรม มาจากหลักสูตร B license ทั้งทฤษฏีและปฏิบัติ ความรู้ฟุตบอลจากยุโรป     สำหรับวิทยากร ที่จะให้ความรู้    นำโดย ไพบูลย์ เลิศวิมลรัตน์   วิทยากรอบรม จาก  สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเซีย   ( AFC ) , ชาญวิทย์  ผลชีวิน   อดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทย    ทำหน้าที่วิทยากรรับเชิญ  ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้จาก ไพฑูรย์ ผ่องศรี   โทรศัพท์ 0992698989

*****  หมายเหตุแฟ้มภาพการอบรม ที่มี ไพบูลย์ เลิศวิมลรัตน์   วิทยากรอบรมฟุตบอลจากสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเซีย บรรยายให้ความรู้

RELATED NEWS